Samarbeidspartnere

For å levere tjenester av høy kvalitet er våre samarbeidspartnere viktige for oss. Mennesker har ulike behov for løsninger på veien tilbake i arbeidslivet, utdanning eller tilbake til hverdagen. AS Reko har et tett samarbeid med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og NAV som våre deltakere i samarbeid med oss kan nyttiggjøre seg av. Vi har i tillegg en bred kontaktflate innen ulike helsetjenester som kommunehelsetjenester, fastleger og spesialisthelsetjenester.

Kiwi
Kiwi er en av våre gode samarbeidspartnere.

Gjør som XXL

For om lag ett år siden tok varehussjef Lise Klæbu i XXL kontakt med Anita Strøm på Reko med tanke på et samarbeid.  «For oss er dette den beste måten å rekruttere nye medarbeidere på. XXL har prøvd ut lignende ordninger flere plasser i landet, og den klare fordelen er at det gir begge parter mulighet til å bli kjent. Vi får se hvordan arbeidstakeren fungerer, og praksiskandidatene får se om vedkommende trives hos oss, forklarer Klæbu». Dette har resultert i at Odd Magne Dahl har fått fast jobb. På bildet ser du en fornøyd trio.

XXL_pluss

Vi jobber hele tiden for å ha et bredt nettverk av seriøse og gode samarbeidspartnere.  Er du utenfor arbeidsmarkedet så kan vi være den samarbeidspartneren som kan realisere dine muligheter.

Om din bedrift ønsker å få vite mer om hvordan vi jobber så er du velkommen til å ta kontakt med oss.