Flere ulike tilbud

Våre tjenester består av veiledning og tilrettelegging for mennesker som er på vei til arbeidslivet. Vi tar utgangspunkt i behovene til den enkelte deltager, og i samarbeid med deltager utarbeides det en handlingsplan slik at våre deltagere skal få avklart sine muligheter for å komme i arbeid. Tilbudene våre er innen kvalifisering mot arbeidslivet og formidling til arbeid og bygger på kravspesifikasjon fra NAV.  i 2017 har vi stor fokus på tiltaksområdet Arbeidspraksis Skjermet Virksomhet (APS), Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR), Reko Ungdom og Reko Integrering.

Cecilia_skiltproduksjon

Individuelt tilpasset plan

Våre Jobbkonsulenter legger til rette for at den enkelte deltager skal få en tilpasset og skreddersydd overgang til arbeidslivet eller til en arbeidsrettet aktivitet.
Ved vårt tette samarbeid med lokalt næringsliv, tilbyr vi en helhetlig utprøving og opplæring i ordinært arbeidsliv. Som deltager hos oss får du en jevnlig oppfølging ute på arbeidsplass, en tilrettelagt arbeidsutprøving og opplæring i bedrift med tett oppfølging. Vi kan også tilby arbeidsutprøving hos en av våre Mentorbedrifter, hvor vi kan avtale personlig veiledning fra en kontaktperson i bedrift. Vår oppdragsgiver er NAV, og for å få plass hos oss må man søkes inn via sitt lokale NAV kontor.

Ønsker du å komme videre?

 • Er du klar for arbeidslivet?
 • Er du motivert for å komme i aktivitet?
 • Kjenner du til arbeidslivets spilleregler?
 • Hvor finner du ledige jobber?
 • Hva ønsker du å jobbe med?
 • Hva skal til for at du skal komme i jobb?

Vi bistår med skreddersydd oppfølging i samsvar med den enkelte deltagers handlingsplan. Dette innebærer blant annet:

 • Kartlegging av basiskompetanse
 • Arbeidsutprøving og opplæring i bedrift
 • Funksjonsvurdering og bekreftelse av arbeidsevne
 • Kartlegging av utfordringer
 • Finne mestringsstrategier
 • Nettverksbygging og relasjoner inn imot arbeidsmarkedet
 • Fokus på sosial trygghet og tilhørighet

Gode muligheter i det ordinære arbeidslivet

Som deltager hos oss vil du få tilgang til:

 • Arbeidsutprøving i det ordinære arbeidsliv, med varierte arbeidsoppgaver på lik linje med alle andre arbeidstagere
 • Et stort nettverk av bedrifter i det lokale næringslivet i hele regionen
 • Muligheter for arbeidsutprøving i alle bransjer, i varierende arbeidsmiljø – og mulighet for å ta kontakt med akkurat den bedriften du som deltager ønsker å jobbe hos
 • Rekrutteringsavtaler, gjennom vårt store nettverk i næringslivet har vi jevnlig tilgang på rekrutteringsmuligheter hos våre samarbeidsbedrifter
 • Karriereveiledning og interessekartlegging
 • Oppfølgingsbistand fra en fast Jobbkonsulent fra REKO. Vi deltar sammen med deltager på de arenaer som vi blir enige om, og vi ivaretar samarbeid med NAV veileder gjennom tiden hos oss
 • Muligheter for påfyll av kompetanse og gode jobbreferanser fra utprøving i ordinært arbeid