Eiere og styre

Kort om selskapet

Selskapets administrasjon er i Steinkjer, og selskapet har lokasjoner i Inderøy, Steinkjer og Namsos. Selskapet driver 2 forretningsområder; Spesialisert rehabilitering som drives av Kastvollen Rehabiliteringssenter AS (Inderøy) og Arbeidsinkludering som drives av Reko Arbeid og Karriere AS og Reko Arbeidsinkludering AS (Steinkjer/Namsos). Selskapene har hver sin Daglige leder.

Eiere

Selskapets aksjeeiere er Steinkjer Kommune med 37,7%, Inderøy kommune med 12,5% og LHL avd.Steinkjer med 49,8% eierandel. Eierne kan ikke ta ut utbytte, og overskuddet skal reinvesteres i selskapet.

Styret

Styret består av følgende faste medlemmer fram til generalforsamling i 2018:

Jar Arne Berg Styreleder
Izabela Vang Nestleder
Robert Eriksson Styremedlem
Bodil Vekseth Styremedlem
Jan Frode Hagstrøm Styremedlem
Knut Wold Styremedlem
Lena Oldren Heggstad Styremedlem
Torgeir Nørholm Styremedlem