Kvalitet og etiske retningslinjer

AS REKO skal være en moderne, konkurransedyktig og lønnsom bedrift som driver yrkeskvalifisering og formidling av kvalifisert arbeidskraft samt spesialisert rehabilitering. Vekst og utvikling av nye forretningsområder skal skje med basis i bedriftens ressurser, etablerte konkurransefortrinn og beslektede markeder som sikrer et forretningsmessig overskudd for å sikre fornyelse av virksomheten på kort og lang sikt.
Med bakgrunn i bedriftens visjon og målsetting skal AS REKO være en arena for mennesker tilbake til jobb eller tilbake til hverdagen. Verdiskaping skal ikke bare være et økonomisk anliggende, men kunne måles i personlig framgang og utvikling og gi samfunnsmessige positive ringvirkninger. I tillegg skal formålet bidra til at mennesker med behov for bistand kan få muligheten til å beholde eller skaffe seg arbeid i det ordinære arbeidsliv.

EQUASS – sertifisert innen velferdstjenester

Equass Assurance (European Quality in Social Services) er et program for sertifisering av velferdstjenester. REKO er sertifisert innen dette programmet for sin Arbeidsinkluderingsvirksomhet.

ISO 9001 – sertifisert på Kastvollen Rehabiliteringssenter

Kastvollen Rehabiliteringssenter ble høsten 2016 ISO – sertifisert for følgende tjenester: «Leveranse av tjenester tilknyttet helse, omsorg og spesialisert rehabilitering, samt tjenester innen kontor, renhold og kjøkken».
AS Reko setter høye krav til etiske retningslinjer og kvalitet. Nedenfor kan du lese mer detaljert om dette.

POLITIKKDOKUMENT