Om Reko

AS Reko er et kompetansesenter for mennesker på veg til arbeidslivet, tilbake i jobb eller tilbake i hverdagen. Selskapet eier og driver Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy og Reko Arbeid og Karriere AS i Steinkjer og Namsos. Våre viktigste oppdragsgivere er Helse Midt-Norge og Nav.

Reko Arbeid og Karriere
Selskapet er i dag et rendyrket ressurssenter for arbeidsinkludering med avdelinger i Steinkjer og i Namsos. Jobbkonsulentene i Steinkjer og Namsos bistår arbeidssøkere med arbeidsutprøving og kvalifisering ute i det ordinære arbeidsliv, gjennom et utstrakt samarbeid med næringslivet i nærområdet og bruk av anerkjente oppfølgingsmetoder, eksempelvis karriereveiledning og IPS.

 

Kastvollen rehabiliteringssenter
Kastvollen rehabiliteringssenter driver døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike diagnoser. Personer med nevrologiske og muskel/skjelett – diagnoser er den største pasientgruppen. Kastvollen rehabiliteringssenter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge.