REKOs historie

Navnet REKO

Navnet ’REKO’ er en forkortelse for ’rekonvalesens’ som betyr perioden man bruker på å komme til krefter etter en sykdom eller det å friskne til etter sykdom. REKO er en av landets eldste arbeidsmarkedsbedrifter.

AS REKO – en institusjon i 65 år

AS Reko ble etablert i 1952. Ved oppstarten var formålet å tilby deltidsarbeid for tuberkuløse rekonvalesenter. I dag tilbys yrkesmessig attføring av alle typer yrkesvalghemmede gjennom vårt senter for arbeidsinkludering i Steinkjer og Namsos. Selskapet driver også Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy der det gis døgnbasert rehabilitering innen ulike diagnoseområder. AS Reko har pr. 01.01.2017 62 medarbeidere fordelt på tre lokasjoner i Steinkjer, Namsos og Inderøy, og har en omsetning på nærmere 50 millioner kroner. Våre viktigste oppdragsgivere er Helse Midt-Norge og Nav.

REKO Arbeid og Karriere – Arbeidsinkludering

Selskapet er i dag et rendyrket ressurssenter for arbeidsinkludering med avdelinger i Steinkjer og i Namsos, med avtaler i hele Nord-Trøndelag. Jobbkonsulentene i Steinkjer og Namsos bistår arbeidssøkere med arbeidsutprøving og kvalifisering ute i det ordinære arbeidsliv, gjennom et utstrakt samarbeid med næringslivet i nærområdet og bruk av anerkjente oppfølgingsmetoder, eksempelvis karriereveiledning og IPS.

Kastvollen rehabiliteringssenter

Kastvollen rehabiliteringssenter driver døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike diagnoser. Personer med nevrologiske og muskel/skjelett – diagnoser er den største pasientgruppen. Kastvollen rehabiliteringssenter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge.