Om REKO:

«AS Reko er et kompetansesenter for mennesker på veg til arbeidslivet, tilbake i jobb eller tilbake i hverdagen. Selskapet eier og driver Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy og attføringsavdeling i Steinkjer og Namsos. Våre viktigste oppdragsgivere er Helse Midt-Norge og Nav»

Forretningsidé:
«AS Reko’s kjernevirksomhet er å levere lønnsomme tjenester og produkter som ligger innenfor attføring og helse. Våre leveranser skal kjennetegnes av høy kvalitet basert på god kompetanse og godt omdømme».

Visjon:
Vår visjon er «For et bedre liv». Med dette mener vi at alle i AS REKO skal bidra slik at hver enkelt person skal ha muligheter til å realisere sine ønsker og behov i et helhetlig perspektiv. Derfor må vi legge særlig vekt på individuelle behov for at personen skal oppleve følelse av mestring og en tilfredsstillende livskvalitet.