Kastvollen Rehabiliteringssenter

Kastvollen Rehabiliteringssenter driver med spesialisert rehabilitering og ligger i Inderøy kommune, ca. 12 km fra Steinkjer i Nord – Trøndelag fylke. Kastvollen Rehabiliteringssenter drives av AS Reko  som igjen har Steinkjer kommune, Inderøy kommune, Verran kommune og LHL som sine største eiere.

Kastvollen

Senteret har avtale med Helse Midt – Norge. Vi driver døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike diagnoser. Personer med nevrologiske og muskel/skjelett – diagnoser er den største pasientgruppen. Senteret har 28 enkeltrom og vi har lyse, trivelige og tilrettelagte oppholds – og treningsrom. Eiendommen er på 40 mål med strandlinje.

Ved senteret arbeider vi tverrfaglig. Personalgruppen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, lege, kjøkkenpersonell, renholdere, vaktmester og aktivitører.

Vi har eget kjøkken som lager variert god mat, og tilrettelegger kostholdet dersom du har behov for det.

Logo-ri

Kastvollen Rehabiliteringssenter er medlem av Rehabilitation International (RI) Norge. RI Norge er en verdensomspennende nettverksorganisasjon, som arbeider med å forbedre livskvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser. RI Norge ble etablert i 1962, for å etablere et nettverk mellom offentlige instanser, forvaltningsnivåer, faggrupper, fagforeninger og brukerorganisasjoner innenfor rehabilitering og habilitering.