Brukerutvalget

Kastvollen rehabiliteringssenter har et eget brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ for rehabiliteringssenteret. Oppgaven er å forme rehabiliteringssentrene til det beste for brukerne. Det kan gjelde tjenesteutforming, forhold til pårørende og videre utvikling av senteret.

Brukerutvalget oppnevnes for 2 år i gangen og består av representanter fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner i Nord – Trøndelag. Utvalget oppnevnes av FFO Nord – Trøndelag. Utvalget skal bestå av funksjonshemmede og/eller deres pårørende. Utvalget har 5 faste medlemmer, 3 fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner med vararepresentanter, 1 ansatt ved senteret og senterets leder.

BRUKERUTVALGET BILDE 25.06.15.

Brukerutvalget for perioden 2016 – 2018

FFO Nord-Trøndelag oppnevnte følgende personer til brukerutvalget ved Kastvollen Rehabiliteringssenter.

Julie Saursaunet – leder (CP foreningen)
Kvennavikgt. 7
7715  STEINKJER
Tlf: 91302074
Mail: julie.saursaunet@hotmail.com

Alf-Magne Bye (Parkinsonforbundet)
Kjelvikv. 113
7670 Inderøy
Tlf: 93016911
Mail: alf.magne.bye@ntebb.no

Siv-Rigmor Roel (MS Forbundet)
Bruksveien 8
7650  Verdal
Tlf: 99580065
Mail: sivsroel@vktv.no

Bjørg Langeid – vara (Revmatikerforbundet)
Kårbergveien 13
7710 SPARBU 
Tlf: 40842620
Mail: bjorglangeid@yahoo.com