Effektrapport for Kastvollen Rehabiliteringssenter.

Effektrapport for Kastvollen Rehabiliteringssenter viser at behandlingen fungerer godt.

rundmo-effektrapport-bilde

Les hele effektrapporten her.

 

Fagdager og hospitering ved Kastvollen Rehabiliteringssenter.

Aktuell oppdragsgiver: Kommunene i nærområdet

Aktivitet: KOMPETANSESENTER INNEN NEVROLOGISK REHABILITERING

Målgruppe:

Helsepersonell som arbeider med personer som har en nevrologisk lidelse.

Hensikten:

Å øke kunnskapen og forståelsen om hverdagens utfordringer for personer med nevrologiske lidelser. Gi råd og tips som kan gjøre hverdagen lettere både for pasienter, pårørende og helsepersonell. Kunnskap gir trygghet i møte med brukerne.

Innhold:

Kastvollen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig miljø, med høy kompetanse på nevrologisk rehabilitering. Vi har fokus på brukerens ressurser, motiverende aktivitet og mestring. Målet er at helsepersonell gjennom økt kunnskap kan hjelpe brukerne til å opprettholde sin selvfølelse og sitt aktivitetsnivå for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Råd og tips om god tilrettelegging for brukerne vil også gi helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

 

 utsiktsbilde

  

Aktuelle tiltak kan være:

  • Gjennomføre fagdager:

Målgruppe: helsepersonell, brukere og pårørende.

Både interne – og eksterne fagdager.

Tema: ulike tema innen nevrologi og rehabilitering – etter behov/ønske fra kommunene.

  • Hospitering:

Hospitantene vil bli fulgt opp av ansatte ved Kastvollen, og følge de daglige rutinene i avdelingen.

Tema som blir vektlagt under hospiteringsdagene:

  • ADL trening
  • Trening/fysisk aktivitet og avspenning
  • Uteturer og fellestrim
  • Undervisning: ulike tema
  • Kosthold og ernæring, oppfølging i fht måltider
  • Aktiviteter m.m.

Gjennomføring: grupper på 2 – 4 personer, 2 – 3 dager