Om rehabiliteringsforløpet

Pasientforløpet beskriver innholdet i de ulike fasene i en rehabiliteringsprosess, uavhengig av diagnose, fra ankomst til utskrivning. Nedenfor ser du de viktigste fasene med innhold.

Rehabforløpet_bruk