Ansatte

Ledelsen: 

 

 

Kjøkkenenheten:

 

Stab:

Torgeir Nørholm

 

Leger:

 

 

 

Omsorg: hjelpepleiere, helsefagarbeidere og lærlinger:

 

Omsorg: sykepleiere og vernepleiere:

 

Ergoterapeuter:

 

Fysioterapeuter: