Ansatte

Ledelsen

 

Kjøkkenenheten

 

Stab

 

Leger

Omsorg: hjelpepleiere, helsefagarbeidere og lærlinger

 

Omsorg: sykepleiere og vernepleiere

 

Ergoterapienheten

 

Fysioterapienheten