Ansatte

Ledelsen

Kjøkkenenheten

Stab

Leger

Omsorg: hjelpepleiere, helsefagarbeidere og lærlinger

Omsorg: sykepleiere og vernepleiere

Ergoterapienheten

Fysioterapienheten