Brukerstyring

Kastvollen Rehabiliteringssenter har et eget brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ for rehabiliteringssenteret. Oppgaven er å forme rehabiliteringssentrene til det beste for brukerne. Det kan gjelde tjenesteutforming, forhold til pårørende og videre utvikling av senteret.

Brukerutvalget ved Kastvollen Rehabiliteringssenter 2016 – 2018

 

Her kan du lese brukererfaringer fra Kastvollen Rehabiliteringssenter:

Brukererfaring april 2018

Kunne vært ørkenen – Thor Hjelmeland

På Kastvollen for andre gang.

Brukererfaring – KNOLL OG TOTT!

Kastvollen på Inderøy