Brukerstyring

Kastvollen Rehabiliteringssenter har et eget brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ for rehabiliteringssenteret. Oppgaven er å forme rehabiliteringssentret til det beste for brukerne. Det kan gjelde tjenesteutforming, forhold til pårørende og videre utvikling av senteret.

Brukerutvalget ved Kastvollen Rehabiliteringssenter 2019 – 2021

Kastvollen Rehabiliteringssenter gjennomfører jevnlige spørreundersøkelser av brukers erfaring om oppholdet. Målet er å få kunnskap som kan bidra til at vårt tilbud blir enda bedre. Vi har også et mål om at 95 % skal være Svært Godt fornøyd eller Godt fornøyd med oppholdet her.

 

Her kan du lese brukererfaringer fra Kastvollen Rehabiliteringssenter:

Brukererfaring april 2018

Kunne vært ørkenen – Thor Hjelmeland

På Kastvollen for andre gang.

Brukererfaring – KNOLL OG TOTT!

Kastvollen på Inderøy