Faglig kompetanse

Personalgruppen ved Kastvollen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, lege, nevrolog, kokker, kjøkkenpersonell, kontorassistent, renholdere, vaktmester og aktivitører.

Mange av våre ansatte har lang og bred erfaring innen spesialisert rehabilitering.

Kastvollen Rehabiliteringssenter har hatt tilbud til personer med nevrologiske tilstander og ortopedi ved senteret i mange år. Vi har på denne måten opparbeidet oss bred erfaringskompetanse.

Vi har stor fokus på faglig kompetanse og mange av våre ansatte har tatt videreutdanning. Videreutdanning våre ansatte har er blant annet:

  • Rehabilitering
  • Nevrologi
  • Motiverende Intervju
  • Veiledning

I tillegg til våre egne fagfolk har vi et samarbeid med flere spesialister:

  • Ernæringsfysiolog
  • Logoped
  • Psykolog
  • Sosionom

De benyttes til gruppeundervisning og gruppesamtaler.