Faglig kompetanse

Personalgruppen ved Kastvollen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, lege, nevrolog, kokker, kjøkkenpersonell, kontorassistent, renholdere, vaktmester og aktivitører.

Mange av våre ansatte har lang og bred erfaring innen spesialisert rehabilitering.

Kastvollen Rehabiliteringssenter har hatt tilbud til personer med nevrologiske tilstander og ortopedi ved senteret i mange år. Vi har på denne måten opparbeidet oss bred erfaringskompetanse.

Vi har stor fokus på faglig kompetanse og mange av våre ansatte har tatt videreutdanning. Videreutdanning våre ansatte har er blant annet:

  • Rehabilitering
  • Nevrologi
  • Motiverende Intervju
  • Veiledning

I tillegg til våre egne fagfolk har vi et samarbeid med flere spesialister:

  • Ernæringsfysiolog
  • Logoped
  • Psykolog
  • Sosionom

De benyttes til gruppeundervisning og gruppesamtaler.

 

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER PRESENTERT PÅ VERDENSKONGRESS!

NTNUs masterstudent Bjørnar Berli utforsket i sin masteroppgave effekten av spesialisert rehabilitering på Kastvollen. Hans funn var at mennesker med Parkinson og MS som gjennomførte gruppeopphold på Kastvollen, oppnådde signifikant bedring av både fysisk funksjon og av livskvalitet!

Sammen med sin veileder, professor Torbjørn Rundmo, dro han i juni 2018 til Verdenskongress i Psykologi (ICAP) i Canada, hvor han på fremragende måte presenterte resultatene fra Kastvollen!

Masteroppgaven kan du lese her: Hovedoppgave.Berli.Kastvollen.2018