Faglig kompetanse

Personalgruppen ved Kastvollen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, lege, nevrolog, kokker, kjøkkenpersonell, kontorassistent, renholdere og driftsleder.

Mange av våre ansatte har lang og bred erfaring innen spesialisert rehabilitering.

Kastvollen Rehabiliteringssenter har hatt tilbud til personer med nevrologiske tilstander ved senteret i mange år. Vi har på denne måten opparbeidet oss bred erfaringskompetanse.

Vi har stor fokus på faglig kompetanse og mange av våre ansatte har tatt videreutdanning. Videreutdanning våre ansatte har er blant annet:

  • Rehabilitering
  • Nevrologi
  • Bobath
  • Motiverende Intervju
  • Veiledning
  •  PWR

I tillegg til våre egne fagfolk har vi et samarbeid med flere spesialister:

  • Ernæringsfysiolog
  • Logoped
  • Psykolog
  • Sosionom

De benyttes til gruppeundervisning og gruppesamtaler.

ARTIKKEL OM EFFEKTENE VED KASTVOLLEN – JANUAR 2019

Under er det en link til en artikkel skrevet av Rundmo, Dalen, Oldren og Berli:

Effects of an inpatient multidisciplinary intervention on physical ability and self perceived health status in multiple sclerosis and parkinson’s disease patients

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER PRESENTERT PÅ VERDENSKONGRESS!

NTNUs masterstudent Bjørnar Berli utforsket i sin masteroppgave effekten av spesialisert rehabilitering på Kastvollen. Hans funn var at mennesker med Parkinson og MS som gjennomførte gruppeopphold på Kastvollen, oppnådde signifikant bedring av både fysisk funksjon og av livskvalitet!

Sammen med sin veileder, professor Torbjørn Rundmo, dro han i juni 2018 til Verdenskongress i Psykologi (ICAP) i Canada, hvor han på fremragende måte presenterte resultatene fra Kastvollen!

Masteroppgaven kan du lese her: Hovedoppgave.Berli.Kastvollen.2018