Kompetanseutvikling

Kommunene i nærområdet kan ha fagdager og hospitere ved Kastvollen Rehabiliteringssenter. Målet er at helsepersonell som arbeider med personer som har en nevrologisk/nevromuskulær diagnose, får økt kunnskap og forståelse om ulike utfordringer disse personene kan ha. Vi kan gi råd og tips som kan gjøre hverdagen lettere både for bruker, pårørende og helsepersonell. Kunnskap gir trygghet i møte med bruker.

Kastvollen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig miljø, med høy kompetanse innen nevrologisk og nevromuskulær rehabilitering. Vi har fokus på brukerens ressurser, motiverende aktiviteter og mestring. Målet er at helsepersonell gjennom økt kunnskap kan hjelpe brukerne til å opprettholde sin selvfølelse og sitt aktivitetsnivå. Dette for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Råd og tips om god tilrettelegging for brukerne vil også gi helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Mer informasjon: Kastvollen Rehabiliteringssenter som ressurssenter.