Kompetanseutvikling

Kommunene i nærområdet kan ha fagdager og hospitering ved Kastvollen Rehabiliteringssenter. Målet er at helsepersonell som arbeider med personer som har en nevrologisk lidelse, får økt kunnskap og forståelse om hverdagens utfordringer for personer med nevrologiske lidelser. Vi kan gi råd og tips som kan gjøre hverdagen lettere både for pasienter, pårørende og helsepersonell. Kunnskap gir trygghet i møte med brukerne.

Kastvollen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig miljø, med høy kompetanse på nevrologisk rehabilitering. Vi har fokus på brukerens ressurser, motiverende aktivitet og mestring. Målet er at helsepersonell gjennom økt kunnskap kan hjelpe brukerne til å opprettholde sin selvfølelse og sitt aktivitetsnivå for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Råd og tips om god tilrettelegging for brukerne vil også gi helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Mer informasjon: Kastvollen Rehabiliteringssenter som ressurssenter.