Om Kastvollen

På Kastvollen Rehabiliteringssenter driver vi med døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike diagnoser. Personer med nevrologiske diagnoser og muskel/skjelett diagnoser er den største pasientgruppen.

Senteret har 28 enkeltrom, med eget bad.  Vi har lyse, trivelige og tilrettelagte oppholds – og treningsrom. Eiendommen er på 40 mål med strandlinje. Eiendommen og nærområdene brukes daglig til uteturer og andre aktiviteter.

Ved senteret arbeider vi tverrfaglig. Personalgruppen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, lege, kjøkkenpersonell, renholdere, vaktmester og aktivitører.

Vi har eget kjøkken som lager variert god mat, og tilrettelegger kostholdet dersom du har behov for det.