Om Kastvollen

På Kastvollen Rehabiliteringssenter driver vi med døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike nevrologiske diagnoser.

Senteret har 28 enkeltrom, med eget bad.  Vi har lyse, trivelige og tilrettelagte oppholds – og treningsrom. Eiendommen er på 40 mål med strandlinje. Eiendommen og nærområdene brukes daglig til uteturer og andre aktiviteter.

Ved senteret arbeider vi tverrfaglig. Personalgruppen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, lege, kjøkkenpersonell, renholdere, vaktmester og aktivitører.

Vi har eget kjøkken som lager variert god mat, og tilrettelegger kostholdet dersom du har behov for det.

 

Kastvollen Rehabiliteringssenter er i gang med å bygge et nytt, moderne og større rehabiliteringssenter ved siden av dagens bygning for å kunne gi et enda bedre tilbud. Du kan lese mer om dette her: Orientering til deg som skal på rehabiliteringsopphold ved Kastvollen Rehabiliteringssenter i perioden august 2017 til september 2018. Dersom du ønsker å følge prosessen, så anbefaler vi deg å se på Kastvollen Rehabiliteringssenter på Facebook.

  Nytt og gammelt side ved side 26. februar 2018

 

Kastvollen Rehabiliteringssenter ble i november 2017 tildelt sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 for leveranse av tjenester tilknyttet helse, omsorg og spesialisert rehabilitering, samt tjenester innen kontor, renhold og kjøkken. Sertifiseringen kan du se her: Kastvollen Rehabiliteringssenter sertifisering 2017