Søknadsprosedyre

Dersom du ønsker opphold hos oss må det tas kontakt med lege eller spesialist. Legen sender henvisning direkte til:

Regionalt henvisningsmottak for spesialisert Rehabilitering (ReHR)
Helse Nord – Trøndelag
Postboks 333
7601 Levanger

Her vurderes henvisningene og prioritering skjer i henhold til pasientrettighetsloven.

Mer informasjon finner du her: https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr