Søknadsprosedyre

Dersom du ønsker opphold hos oss må det tas kontakt med lege eller spesialist. Legen sender henvisning direkte til:

Regional vurderingsenhet (RVE):

Helse Nord-Trøndelag HF
Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Her vurderes henvisningene og prioritering skjer i henhold til pasientrettighetsloven.

Mer informasjon finner du her: https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/rehabilitering/regional-koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering