Navigator Kompetanse

Tjenester innen arbeidshelse, kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Vi tilbyr tjenester til næringslivet innen sykefraværsoppfølging, karriereveiledning, kompetanseheving, omstillingsarbeid og teamutvikling gjennom Navigator Kompetanse.

  • Har din bedrift høyt sykefravær?
  • Ønsker du å tilby dine ansatte karriereveiledning i en omstillingsprosess?
  • Ønsker du å gi dine ansatte kompetanseheving?

I kontakt med oss kommer vi frem til gode løsninger som svarer til din bedrift sine behov. Ønsker du mer informasjon om våre tjenester ta kontakt for en løsningsorientert prat. Vi tilpasser våre tjenester i stor grad til din bedrifts behov og er din støttespiller for utvikling av sunne og lønnsomme arbeidsplasser.


Ta kontakt med Anita.

Les mer om våre tjenester på navigator Kompetanse

Les mer

Kompetanse og erfaring i et banebrytende samarbeid i Trøndelag

Arbeidsinkluderingsbedriftene Fides AS, Rosenvik AS og Norservice AS og AS REKO står bak satsningen som innebærer at bedriftene eier 25 % hver av selskapet Navigator Kompetanse AS. Denne satsningen er banebrytende innenfor bransjen. Selskapet kom i full drift i september 2018 og har som mål å være markedsledende innen sine områder.

REKO er medeier i Navigator Kompetanse AS som tilbyr tjenester til næringslivet innen sykefraværsoppfølging, karriereveiledning, omstillingsarbeid, lederutvikling, teamutvikling og kompetanseheving. Gjennom dette arbeidet har Navigator Kompetanse AS et betydelig nettverk av samarbeidsbedrifter og kunder. Selskapets rolle er også å levere tjenester til NAV på konkurranseutsatte avtaler, å tilby helhetlige tjenester og å styrke eierbedriftenes allerede betydelige kompetansemiljøer gjennom et forpliktende samarbeid og erfarings- og kompetanseutveksling.

Human-, struktur-, og kulturkapital er Navigator Kompetanse sin kjernekompetanse og viktigste ressurs. Vi skal være ressurssenteret som gjennom våre høyt kvalifiserte medarbeidere – og eierbedriftenes kjernekompetanse innen kvalifisering og rekruttering av jobbsøkere – fremstår som det beste støttespiller for utvikling av sunne og lønnsomme arbeidsplasser. Leveranser gjennom selskapet vil skje med utgangspunkt i eierbedriftenes kompetansemiljø. Navigator Kompetanse har egne ansatte med bred og spiss kompetanse, og leier inn kompetanse i de tilfeller det er nødvendig av hensyn til periodiske kapasitetsbehov eller etterspurt spisskompetanse.

Gjennom Navigator Kompetanse AS tilbyr eierbedriftene tjenester som kan dekke hele det nye Trøndelagsfylket, med utgangspunkt i de respektive bedriftenes lokasjoner i Namsos, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim og Orkanger.

Personvern