Kort om selskapet
Selskapets administrasjon er i Steinkjer, og selskapet har lokasjoner i Inderøy, Steinkjer og Namsos. Selskapet driver 2 forretningsområder; Spesialisert rehabilitering som drives av Kastvollen Rehabiliteringssenter AS (Inderøy) og Arbeidsinkludering som drives av Reko Arbeid og Karriere AS og Reko Arbeidsinkludering AS (Steinkjer/Namsos). Selskapene har hver sin Daglig leder. Selskapet har 53 årsverk fordelt på 62 hel- og deltidsstillinger.

Reko-Eksteriør-Lav

Eiere
Selskapets aksjeeiere er Steinkjer Kommune med 25,2%, Inderøy og Verran kommune med 12,5% hver og LHL avd.Steinkjer med 49,8% eierandel. Eierne kan ikke ta ut utbytte, og overskuddet skal reinvesteres i selskapet.

Styret
Styret består av følgende faste medlemmer fram til generalforsamling i 2018:
Bjørnar Skjevik                      styreleder
Izabella Vang                        nestleder
Aud Lyngstad Ramberg        styremedlem
Knut Wold                             styremedlem
Jan F. Hagstrøm                   styremedlem
Ingrid Dahl Furunes              styremedlem
Aina Axelsson                       styremedlem
Grete Meistad                       styremedlem