Parkinson

Kastvollen Rehabiliteringssenter tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med Parkinson sykdom. Dette kan være individuelt opphold eller gruppeopphold. Det er viktig at det står i søknaden hvilket opphold du ønsker. Så langt det lar seg gjøre etterkommer vi ønsker.

Faggruppene ved Kastvollen Rehabiliteringssenter jobber sammen i tverrfaglige team for at våre brukere skal nå sine mål. Hver bruker har sitt team med hver sin kontaktperson/pasientansvarlig. I begynnelsen av oppholdet har vi møter med pasientene – dette er for å bli kjent med dem og for å få satt et mål. Brukeren setter sitt mål sammen med teamet, dagen etter ankomst. Det gjennomføres også undersøkelser og tester, før treningen startes opp.

I rehabiliteringsprosessen har vi fokus på mestring og at livet leves hjemme. Kastvollen Rehabiliteringssenter har gitt tilbud til personer med Parkinson i mange år og har på denne måten opparbeidet bred erfaringskompetanse.

Det er viktig at våre brukere er motivert for oppholdet! Det er nødvendig å komme i gang med egentrening, for når en kommer hjem er det ingen som pusher en. Her ved Kastvollen Rehabiliteringssenter skal du trene og lære teknikker som kan brukes når du kommer hjem. Hovedmålet er å være mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

Når du kommer til Kastvollen Rehabiliteringssenter, må du ha med deg medisiner, inkontinensutstyr og lignende for hele oppholdet. Ta også med godt med treningstøy og sko til innendørs og utendørs trening og aktiviteter. Vi har vaskemaskin for vask av privat tøy. Du trenger ikke ta med sengetøy og håndduker. Vi har overnattingsmuligheter for pårørende/besøkende mot betaling. 

Vi kan tilby:

  • Individuelt opphold for personer med Parkinsons sykdom
  • Individuelt opphold med treningsmetoden LSVT BIG
  • Gruppeopphold for personer med Parkinsons sykdom – Fra 2019 har vi gruppeopphold for Parkinson hver måned.

Oversikt over gruppeopphold med fastsatt dato:

Annen informasjon som kan være nyttig: