Eiere og styre

Kort om selskapet

Selskapets administrasjon er i Steinkjer, og selskapet har lokasjoner i Inderøy, Steinkjer, Namsos, Malm og Snåsa. Selskapet driver 2 forretningsområder; Spesialisert rehabilitering som drives av Kastvollen Rehabiliteringssenter AS (Inderøy) og Arbeidsinkludering som drives av Reko Arbeid og Karriere AS, Reko Arbeidsinkludering AS og Vidu AS. Selskapene har hver sin daglige leder.

Eiere

Selskapets aksjeeiere er Steinkjer Kommune med 66%, Inderøy kommune med 24,5% og Snåsa kommune med 9,5% eierandel. Eierne kan ikke ta ut utbytte, og overskuddet skal reinvesteres i selskapet.


Styret

Styret består av følgende faste medlemmer fram til generalforsamling i 2022

  • Petter Vesterås Styreleder 
  • Izabela Vang Nestleder 
  • Robert Eriksson Styremedlem 
  • Kirsti Brandsegg Arntsen Styremedlem 
  • Inger Mari Bomo Styremedlem 
  • Hilde Woxen Styremedlem 
  • Torgeir Nørholm Styremedlem

Kontakt oss i dag!

Våre tjenester skal kjennetegnes av god kompetanse,
godt omdømme og gode resultater

Kontakt oss
Personvern