Kvalitet og etiske retningslinjer

AS REKO skal være en moderne, konkurransedyktig og lønnsom bedrift som driver yrkeskvalifisering og formidling av kvalifisert arbeidskraft samt spesialisert rehabilitering.

Vekst og utvikling av nye forretningsområder skal skje med basis i bedriftens ressurser, etablerte konkurransefortrinn og beslektede markeder som sikrer et forretningsmessig overskudd for å sikre fornyelse av virksomheten på kort og lang sikt. Med bakgrunn i bedriftens visjon og målsetting skal AS REKO være en arena for mennesker tilbake til jobb eller tilbake til hverdagen. Verdiskaping skal ikke bare være et økonomisk anliggende, men kunne måles i personlig framgang og utvikling og gi samfunnsmessige positive ringvirkninger. I tillegg skal formålet bidra til at mennesker med behov for bistand kan få muligheten til å beholde eller skaffe seg arbeid i det ordinære arbeidsliv.

ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet

Kastvollen Rehabiliteringssenter ble høsten 2016 ISO – sertifisert for følgende tjenester: «Leveranse av tjenester tilknyttet helse, omsorg og spesialisert rehabilitering, samt tjenester innen kontor, renhold og kjøkken». Høsten 2018 ble resten av konsernet ISO-sertifisert.
AS REKO setter høye krav til etiske retningslinjer og kvalitet. Nedenfor kan du lese mer detaljert om dette.

REKOs Politikk

REKOs kjernevirksomhet er å levere tjenester som ligger innenfor helse, arbeid og omsorg. Våre tjenester skal kjennetegnes av høy kvalitet basert på god kompetanse, godt omdømme og gode resultater. Selskapet setter høye krav til etikk og kvalitet i sitt arbeid

Vi skal:

 • ha fornøyde brukere/deltakere, ansatte og eiere
 • gjøre vårt beste for at våre brukere/deltakere skal være fornøyd med de tjenester som vi overleverer
 • oppfylle brukernes/deltakernes krav og forventninger på en stadig bedre måte, og dette skal være retningsgivende for vår aktivitet
 • utføre arbeidet i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter
 • ha et godt faglig omdømme og være en foretrukket leverandør
 • sikre at de ansatte har høy kompetanse, motivasjon og trivsel, og at de opplever faglig utvikling i arbeidssituasjonen
 • ha kontinuerlig fokus på forbedring av kvalitetssystemet og ta i bruk forbedringsverktøy

For å understøtte vår strategiske retning har vi utarbeidet følgende dokument som beskriver hvordan vi ivareta dette:

 • kvalitetshåndbok som beskriver ledelsessystem for kvalitet
 • rettighetsdokument for ansatte og deltakere/brukere
 • etiske retningslinjer
 • livsfasepolitikk for våre ansatte.

Disse dokumentene er tilgjengelige ved etterspørsel.

Kontakt oss i dag!

Våre tjenester skal kjennetegnes av god kompetanse,
godt omdømme og gode resultater

Kontakt oss
Personvern