REKOs historie

Navnet REKO

Navnet ’REKO’ er en forkortelse for ’rekonvalesens’ som betyr perioden man bruker på å komme til krefter etter en sykdom eller det å friskne til etter sykdom. REKO er en av landets eldste arbeidsmarkedsbedrifter.

AS REKO – en institusjon i snart 70 år

AS Reko ble etablert i 1952. Ved oppstarten var formålet å tilby deltidsarbeid for tuberkuløse rekonvalesenter. I dag tilbys yrkesmessig attføring av alle typer yrkesvalghemmede og arbeidsinkludering gjennom vårt senter for arbeidsinkludering i Steinkjer og Namsos og Vidu AS sine avdelinger i Inderøy, Steinkjer, Malm og Snåsa. Selskapet driver også Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy der det gis døgnbasert rehabilitering innen ulike diagnoseområder. AS Reko har rundt 100 medarbeidere fordelt på alle sine lokasjoner, og har en omsetning i overkant av 100 millioner kroner. Våre viktigste oppdragsgivere er Helse Midt-Norge og Nav.

REKO Arbeid og Karriere – Arbeidsinkludering

Selskapet er i dag et rendyrket ressurssenter for arbeidsinkludering med avdelinger i Steinkjer og i Namsos, med avtaler i hele Nord-Trøndelag. Jobbkonsulentene i Steinkjer og Namsos bistår arbeidssøkere med arbeidsutprøving og kvalifisering ute i det ordinære arbeidsliv, gjennom et utstrakt samarbeid med næringslivet i nærområdet og bruk av anerkjente oppfølgingsmetoder.

Kastvollen rehabiliteringssenter

Kastvollen rehabiliteringssenter driver døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike diagnoser. Personer med nevrologiske og muskel/skjelett – diagnoser er den største pasientgruppen. Kastvollen rehabiliteringssenter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge.

Vidu AS

Flyndra As, Snåsaprodukter AS, Jekta AS og STAS AS ble fusjonert under VIDU i februar 2019, som igjen ble fusjonert inn i AS REKO pr. 01.01.2021.

VIDU kan tilby varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver for mennesker med ulike behov for arbeidstilpassing og arbeidspraksis. Bedriften arbeider målbevisst med å sette mennesker inn i attraktive roller med arbeidsoppgaver lokalsamfunnet har bruk for, som er meningsfylte og verdsatt.

Kontakt oss i dag!

Våre tjenester skal kjennetegnes av god kompetanse,
godt omdømme og gode resultater

Kontakt oss
Personvern