Om AS REKO

AS REKO er et kompetansesenter for mennesker på veg til arbeidslivet, tilbake i jobb eller tilbake i hverdagen

Selskapet eier og driver Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy, Reko Arbeid og Karriere AS i Steinkjer og Namsos, Vidu AS med avdelinger i Inderøy, Steinkjer, Malm og Snåsa. Våre viktigste oppdragsgivere er Helse Midt-Norge og Nav.

Reko Arbeid og Karriere

Selskapet er i dag et rendyrket ressurssenter for arbeidsinkludering med avdelinger i Steinkjer og i Namsos. Jobbkonsulentene i Steinkjer og Namsos bistår arbeidssøkere med arbeidsutprøving og kvalifisering ute i det ordinære arbeidsliv, gjennom et utstrakt samarbeid med næringslivet i nærområdet og bruk av anerkjente oppfølgingsmetoder, eksempelvis karriereveiledning og IPS.

Kastvollen rehabiliteringssenter

Kastvollen rehabiliteringssenter driver døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike diagnoser. Personer med nevrologiske og muskel/skjelett – diagnoser er den største pasientgruppen. Kastvollen rehabiliteringssenter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge.

Vidu

Flyndra As, Snåsaprodukter As, Jekta As og STAS AS ble fusjonert under VIDU i februar 2019.

VIDU kan tilby varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver for mennesker med ulike behov for arbeidstilpassing og arbeidspraksis.

Bedriften arbeider målbevisst med å sette mennesker inn i attraktive roller med arbeidsoppgaver lokalsamfunnet har bruk for, som er meningsfylte og verdsatt.

Kontakt oss i dag!

Våre tjenester skal kjennetegnes av god kompetanse,
godt omdømme og gode resultater

Kontakt oss
Personvern